Dette er tekstversionen af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og Infektionshygiejnisk Enhed
Klik her for at komme til den grafiske version af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og Infektionshygiejnisk Enhed

Forside - Læs op - Sitemap


Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og Infektionshygiejnisk Enhed


Bioanalytker analyserer prøverKlinisk Mikrobiologisk Afdeling undersøger prøver fra patienter for tilstedeværelse af potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer (bakterier, svampe, virus og parasitter) ved dyrkningsmetoder eller ved DNA/RNA-påvisning (PCR-metoder). Endvidere undersøges for tilstedeværelse af antistoffer imod specifikke mikroorganismer i blod (serologiske undersøgelser).

Afdelingen yder lægefaglig rådgivning vedr. fortolkning af de i afdelingen udførte analyser. Endvidere rådgives om antibiotisk behandling, infektionsprofylakse og infektionshygiejne - herunder spørgsmål vedr. MRSA.

Afdelingen foretager registrering og overvågning af infektionssygdomme, samt forskning og udvikling af nye laboratoriediagnostiske metoder.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk