Dette er tekstversionen af Klinisk Mikrobiologi
Klik her for at komme til den grafiske version af Klinisk Mikrobiologi

Forside - Læs op - Sitemap


Klinisk Mikrobiologi


MikrobiologiSpecialet klinisk mikrobiologi er et tværgående laboratoriespeciale, der betjener sygehusafdelinger og den primære sundhedstjeneste med undersøgelser af prøver fra patienter og deres omgivelser for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier, virus, svampe og parasitter.

Specialet yder lægefaglig rådgivning vedr. fortolkning af undersøgelsesresultater, antibiotisk behandling, infektionsprofylakse og hygiejne, samt foretager registrering og overvågning af infektionssygdomme,samt forskning og udvikling af nye laboratoriediagnostiske metoder.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk