Dette er tekstversionen af Patient- og Pårørenderåd
Klik her for at komme til den grafiske version af Patient- og Pårørenderåd

Forside - Læs op - Sitemap


Patient- og Pårørenderåd


Sygehus Lillebælt har to patient- og pårørenderåd, fordi vi gerne vil lære af dem, vores arbejde handler om.
 


Det er nogle af de spørgsmål, som patienter og pårørende er de bedste til at svare på, for de ved, hvad der er vigtigt for dem, hvor sygehuset gør det godt, og hvor der er plads til forbedringer.
 

Patient- og Pårørenderåd i Vejle og Kolding

Derfor har Sygehus Lillebælt to patient- og pårørenderåd, ét på Kolding Sygehus og ét på Vejle Sygehus.

Patient- og pårørenderådene bliver taget med på råd i udvikling af forløb, aktiviteter og fysiske omgivelser, de inddrages i forskning, er med til at styrke kommunikationen mellem patienter og medarbejdere og byder ind med egne emner, som medlemmerne synes, er vigtige for sygehusenes medarbejderne at have fokus på.

Det første patient- og pårørenderåd blev oprettet på Vejle Sygehus i 2012, og medlemmerne i rådene er patienter (nuværende og tidligere), pårørende og ledere på Sygehus Lillebælt. 
 
Læs mere om Patient- og Pårørenderådet på Kolding Sygehus

Læs mere om Patient- og Pårørenderådet på Vejle Sygehus
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk